Garantii-Juhised

Garantii-Juhised                                                                                                         Pume Tootmine OÜ

Üldjuhend mööbli ja detailide kasutamiseks ning hooldamiseks
Mööblit ja valmisdetaile tuleb kasutada vastavalt ettenähtud sihtotstarbele. Neid tuleb hoida ja kasutada kuivades köetavates ruumides, kus õhutemperatuur ei lange alla +10°C ja suhteline õhuniiskus on 40-60%. Detailide pindadele ei tohi asetada kuumi esemeid ilma kuumaaluseta. Mööblile sattunud vedelik tuleb kohe kuivatada puhta pehme lapiga. Kui valmismööbli seotistes, kus on kasutatud tõmmitsaid, polte või kruvisid ilmnevad lõtkud, tuleb neid aeg-ajalt pingutada.

Mööblilt tuleb tolmu pühkida:
·         kuiva pehme riidest lapiga lakitud, värvitud või naturaalpuidust pindadelt;
·         niiske lapiga dekoratiivplastiku, melamiin-, või laminaatkattega kaetud pindadelt.
Mööbli puhastamiseks ei tohi kasutada lahustavaid, pleegitavaid ja abrasiivseid aineid sisaldavaid pastasid ega vedelikke, mis ei ole ette nähtud mööbli hooldamiseks. Määrdunud pindade puhastamiseks ja värskendamiseks on soovitav kasutada müügilolevaid mööbli hooldusvahendeid, järgides nende pakendil toodud eriotstarvet ja kasutamisjuhist. Mööbli määrdunud pindu, samuti klaase ning manuseid võib puhastada ka nõrgas seebivees ja seejärel puhtas vees niisutatud pehme lapiga ning lõpuks kuivatada pehme lapiga. Kõik plekid tuleb kohe eemaldada, et need ei jõuaks kuivada ega sisse imbuda mööbli pinna sisse. Tugevalt määrdunud puitpindu võib puhastada alkoholivaba aknapesuvahendiga. Peale puhastamist tuleb pind hoolikalt kuivatada. Mööbli puhastamiseks on keelatud kasutada atsetooni ja teisi tugevaid lahustavaid ning abrasiivseid lisandeid sisaldavaid segusid. Müügilolevatest mööbli puhastusvahenditest ei ole soovitav kasutada looduslikke ja sünteetilisi vahasid ning silikoonõlisid sisaldavaid vahendeid. Nendega puhastamine muudab mööbli kasutamisel tekkinud pisivigade parandamise võimatuks. Mööbli määrdunud pindu (välja arvatud pealistusriiet ja naturaalnahka), samuti klaase, peegleid ning manuseid võib puhastada ka nõrgas seebivees ja seejärel puhtas vees niisutatud pehme lapiga ning lõpuks kuivatada pehme lapiga. Riide ja naturaalnahaga kaetud mööbli puhastamiseks on soovitav kasutada vastavate registreeritud firmade puhastusteenuseid või müügilolevaid mööbliriide ja nahkmööbli hooldusvahendeid, järgides nende kasutusjuhendit.
Viimistletud pindade välimuse uuendamine
Õlitatud või vahatatud pindade puhul tuleks uus kiht kanda kulunud pindadele vastavalt vajadusele. Tiheda kasutusega pindade puhul on soovituslik korrataõlitust/vahatust mitte harvem, kui iga kolme kuu järel. Täpsemad juhised sõltuvad kasutatavast hooldusõlist. Lakitud ja värvitud pindade kulumise korral tuleks kogu pinnaviimistlus lihvimise teel eemaldada, vältides olulist puidukihi eemaldamist ning pinnad uuesti viimistleda. Ettevaatust: Õliga või lakiga kokku puutunud kaltsud, puidulaastud ning muud kergesti süttivad poorsed materjalid võivad iseenesest süttida, seepärast peab neid enne hävitamist säilitama veega niisutatult, hoidma plekktaaras või põletama koheselt.


MDF värvitud / lakitud detailid
MDF detailid on ette nähtud mööblile, mis paigaldatakse siseruumidesse, kus ei esine suuri temperatuurikõikumisi ning suhteline õhuniiskus on alla 70%. Jälgige, et uksed ei satuks suurte temperatuuri muutustega keskkonda. Eriviimistlusega detaile võib paigutada ka õue ja mujale ekstreemsetesse tingimustesse, kuid sellistel detailidel järgida meiepoolseid erijuhendeid. Ärge paigutage küttekehi (pliit, keeduplaat, soojapuhur, radiaator jms) detailide lähedusse. Jälgige, et detailid ei puutuks kokku kuumaõhuga (üle 80 °C). Ärge kasutage detailide puhastamiseks abrasiivseid puhastusvahendeid ega lahusteid. Pidage meeles, et kõik värviga/lakiga kaetud pinnad võivad aja jooksul muuta värvi mitte ainult sõltuvalt klimaatilistest tingimustest, hooldamise iseloomust, vaid kõige tähtsam – sõltuvalt valguse mõju astmest. Detailide puhastamiseks soovitame kasutada valdavalt kuiva pehmet riiet või seemisnahka koos spetsiaalselt selleks ettenähtud puhastusvahenditega. Läikivate detailide hoolduseks tuleb kasutada poleerivaid vahendeid, millel on reeglina ka puhastamisomadused. Vältimaks jäävate plekkide teket eemaldada detailidele sattunud mustus (kohv, vein, silikoonid, liimid jne) koheselt. Väldi ukse vigastamist teravate esemetega. Detaile ei tohi puhastada kõvade puhastusvahendite abil (kraabitsad, plastik-või metallkiudšvammid)! Detailide garantii ei laiene mehhaanilistele vigastustele, vee- ja kuumuskahjustustele!
Täispuidust ja / või spoonitud detailid
Detailid on ette nähtud mööblile, mis paigaldatakse ruumidesse, kus temperatuur jääb vahemikku +5….+24 C° ning suhteline õhuniiskus on 25….70% (vastavalt Eesti Tervisekaitse inspektsiooni nõuetele on eluruumi sobivaim õhuniiskus 40….60%). Eriviimistlusega detaile võib ka mujale paigutada (õue, sauna, abiruumidesse). Eridetailide juures järgida meie poolt antud erijuhiseid. Tuleb meeles pidada, et kõik detailide puitpinnad võivad aja jooksul muuta välisilmet mitte ainult sõltuvalt klimaatilistest tingimustest, vaid ka sõltuvalt sellest, kuidas omanik on neid hooldanud. Suurt mõju detailide toonimuutusele tekitab UV-kiirgus ja päevavalgus. Ärge paigutage küttekehi (pliit, radiaator, soojapuhur jms) detailide lähedusse. Jälgige, et detailid ei puutuks kokku kuuma õhuga (üle 80 C°). Kuum õhk võib põhjustada uste kuivamist ja deformeerumist.
Peale üldiste hooldustingimuste soovitame puhastamiseks kasutada valdavalt niisutatud ning hästi kuivaks väänatud pehmet riiet või seemisnahka. Puhastamise lõpul kuivatage alati niisutatud osad hoolikalt. Heaks alternatiiviks on valmismööbli süstemaatiline kuivpuhastus tolmuimeja abil, mille otsikuks on pehme hari. Vältimaks veekahjustuste ja jäävate plekkide teket eemaldada detailidele sattunud mustus koheselt. Naturaalsete lakitud uste värskendamiseks võib kasutada naturaalset mööblivaha. Kategooriliselt on keelatud kõvade puhastusseadiste kasutamine - kraabitsad, plastik-või metallkiudšvammid!
Garantii ei laiene mehhaanilistele vigastustele, vee- ja kuumuskahjustustele!

Garantiitingimused

Pume Tootmine OÜ poolt müüdud mööblile ja muudele sisustuselementidele kehtib kaheaastane garantii. Garantii kehtivuse eelduseks on, et Tellija on mööblit ja muid sisustuselemente tarbinud sihtotstarbeliselt. Garantiiaeg algab toote üleandmisest Tellijale ja selle aluseks on Pume Tootmine OÜ poolt väljastatud selle projekti kohta viimane ehk lõplik arve.
Garantii annab tellijale õiguse nõuda Pume tootmine OÜ poolt müüdud toodete garantii alla kuuluvate mittevastavuste likvideerimist. Garantii alla kuuluvate mittevastavuste likvideerimine võib toimuda toote parandamise või parandamise võimatuks osutumisel väljavahetamise teel.

Garantii anname:
1.        Värvkate ja laki püsivusele värvitud, peitsitud ja lakitud toodetel, kui neid on tarbitud sihtostarbeliselt.
2.        Toote konstruktsioonile, kui toodet on kasutatud sihtostarbeliselt.
3.        Toote funktsionaalsusele (sulustuse, mehhanismide garantii).
Garantii ei laiene:
4.        Defektidele, mis on tekkinud liigniiskusest ruumides (siseustele, mööblile ja muudele sisustuselementidele, mis on ettenähtud kasutamiseks normaalse sisekliimaga elu– ja kontoriruumides: õhutemperatuur 15-25 kraadi C, õhuniiskus 40-60%). Garantii säilimiseks peavad toodete ladustamisel olema täidetud samad sisekliimale kehtestatud tingimused.
5.        Defektidele, mis on tekkinud kokkupuutest vedelike või kemikaalidega.
6.        Tooni muutus UV ja ilmastikutingimuste mõjul, teisest puutüvest tingitud puusüü tooni muutus võrreldes spooninäidistega, puusüü erinevusest tingitud peitsitooni muutumine võrreldes peitsinäidistega.
7.        Kahjustused, mis tulenevad mööbliga ühendatud, liidetud või mööblisse paigaldatud kodumasinast või muust seadmest (liigne kuumus, niiskus, ebapiisav tuulutus vms.).
8.        Defektidele, mis on tekkinud normaalsest kulumisest: muudatused toodete kvaliteedis (näiteks siseuste lävepaku kulumine, viimistluse kulumine, hingede kulumine ja siseuste või mööbliuste reguleeringu muutumine).
9.        Toodetele tekitatud mehhaanilistele vigastustele, lõhkumisele ja ettenägematutele asjaoludele korral nagu tulekahju, veega üleujutamine, vandalism jne.
10.     Visuaalsed defektid, kui neid pole märgata 2 meetri kauguselt ja tavalise valgustatuse juures.
11.     Hoone konstruktsiooni vajumisest vms põhjustatud vigadele.
12.     Paigaldusvigadele ja ebaõigest paigaldusest tingitud tootevigadele, kui paigaldus ei ole teostatud Pume Tootmine OÜ poolt.
13.     Transpordi vigadele kui Pume Tootmine OÜ pole transporti  teostanud.
14.     Toodetele, mida on peale vastuvõtmist demonteeritud, või töödeldud (saetud, puuritud, freesitud, viimistletud jms) või millele on kliendi poolt kinnitatud mittesobiv lisavarustus.
15.     Keskkonna ebapuhtusest tingitud mõjudele (tahm, rasvad, happed, jms)
Mittevastavuse ilmnemisel tuleb sellest Müüjat teavitada kirjalikult hiljemalt kahe nädala jooksul peale viimase arve kättesaamist.
Juhul, kui esitatud pretensioon ei ole põhjendatud või sellele ei rakendu garantii, on pretensiooni esitaja kohustatud tasuma kõik Pume Tootmine OÜ poolt pretensiooni menetlemisel tehtud kulutused.

Mittevastavuse ilmnemisel tuleb sellest Müüjat teavitada kirjalikult hiljemalt kahe nädala jooksul peale viimase arve kättesaamist.

Juhul, kui esitatud pretensioon ei ole põhjendatud või sellele ei rakendu garantii, on pretensiooni esitaja kohustatud tasuma kõik Pume Tootmine OÜ poolt pretensiooni menetlemisel tehtud kulutused.